The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Ophn1
Locus ID:94190
Refseq ID:NM_052976
Gene Description:oligophrenin 1
Gene ID:G7259275
Ein:E4-E5
Ein Seq:CGGAATCATTCAAGGAATTTGCTGAATTGCTCAATGAAGT
AGAAAATGAAAGGATGATGATGTACAAAATGCTAGTGACT
TGCTGATCAAACCCCTGGAAACTTTTCGGAAGGAACAAAT
AGGTTTTACAAA

Launch BLAT in a new window