The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Tpm1
Locus ID:22003
Refseq ID:NM_024427
Gene Description:tropomyosin 1, alpha
Gene ID:G7213904
Eex:E5a-E7
Eex Seq:CCAAGTTCGACAGCTGGAAGAACAGTTAAGAATAATGGAT
CAGACCTTGAAAGCATTAATGGCTGCAGAGGATAATACTC
TCAGAAGGAAGACAAATATGAAGAGGAGATCAAGGTTCTC
TCTGACAAGCTGAAGGA

Launch BLAT in a new window