The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Odz3
Locus ID:23965
Refseq ID:NM_011857
Gene Description:odd Oz/ten-m homolog 3 (Drosophila)
Gene ID:G7202903
Eex:E19-E21
Eex Seq:GTATACTATACAAAGGAAATGGAGAAAATCAGTTCATCTC
TCAGCAGCCTCCGGTGGTCAGCAGCATCATGGGTAATGGT
CGGAGGCGTAGCATCTCATGCCCAAGTTGCAATGGTCAAG
CTGACGGGAACAAACTCCTGGCACCCGTGGCGCTTGCCTG
TGGGATCGACGGCAGTCTATACGTAGGGGATTTCAATTAC
GTCCGGCGGATATTCCCGTCTGGGAATGTGACAAGTGTTT
TAGAACTAATAGCAACCCAGCTCACAGATACTACCTGGCT
ACGGACCCAGTCACCGGAGATTTGTACGTCTCTGATACTA
ACACCCGCAGAATCTATCGGCCGAAATCACTCACGGGAGC
CAAAGACCTGACTAAAAACGCTGAAGTGGTGGCAGGGACC
GGGGAACAGTGCCTTCCCTTTGACGAGGCCAGGTGTGGGG
ATGGAGGCAAGGCTGTGGAAGCAACGCTCATGAGTCCCAA
A

Launch BLAT in a new window