The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Tmod2
Locus ID:50876
Refseq ID:NM_016711
Gene Description:tropomodulin 2
Gene ID:G7197138
Ein:E1a-E2
Ein Seq:GAAAGAGGCCGAGAACGCCATCGTTTCTCCGGCGCCTATT
AAATATCTGATTCACCATGCGCTTGGGAAGGGAGAAAAAA
GAACATCAGAGAACGAGAACGTATTACAAAAGCATGGTTT
CCATAGCAGCTCCACCATCTAGGCGCTGATGGATGCTGGG
CCAGACCCCCTCTCCTCTCTAAGCTGCGATCGCCGTGTAA
AATGAGATATTTTGGTAGTGTGAAGCCTCAGGAAGCTGGC
CCGCTCGAAGGTGTGTGAGAAAGGTGTATCCTGGAAACCA
TGGCGCTCCCCTTTCAAAAAGGGCTGGAGAAATACAAGAA
CATCGACGAAGACGAGCTTCTTGGCAAACTCTCAGAAGAG
GAACTGAAACAGTTGGAAAATGTTCTAGATGACCTAGATC
CCGA

Launch BLAT in a new window