The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Enpp6
Locus ID:320981
Refseq ID:NM_177304
Gene Description:ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 6
Gene ID:G7158930
Ein:E7a
Ein Seq:TATCTGATGTCCAGAAAGGCTTATCAGACAGCAGTTTGCT
GACAGCTGTGAGTCTCAAGGTTGACACGATTGCTTCCTGG
AGGCTGACTCTTAAATGGCTCTACTTTGTCTAGAAATATT
CACCCCTGTGGGGTCCGTTTAAAGTCCTACTAGAAGCTAG
GATGTATTCAAGGTCAGGCTCAGAAGTGACCTAAAAATTG
ACTTTGAGAATGAGCCAGAATGACGAGAGATATTTGTATA
AAAGTAAATGTGCAGAGTCTTCCTTGGTCAGATTATATTC
CAAAGGTCTGGAATAAAAGGCAGATGAAGAGAGTCTCTTT
GGTGGCTTAATGTAATCAACAAGGCACTATGAATCTGCAC
ACTGGAAAAGTTTTCTCAAGTAGTCTAATGAGCACATTGC
TAGAAATATATCATCAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
TCGATCAGGGGTGAGGGAGAAGGGAAGGGACTTCCACAGC
TATCAGCAGTCATCAGGTGACCAGGTCACAGCTACGCTTT
TCATTCCTGTCCTTTCCTTTATTAAATATAATTATCGTGA
CATTTGTATTCCAAAGGCATATTCCTGCATGTAGATCAAA
AT

Launch BLAT in a new window