The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Catna2
Locus ID:12386
Refseq ID:NM_145732
Gene Description:catenin alpha 2
Gene ID:G7100331
Ein:E17a-E18
Ein Seq:ACAGGAGTTCAGAGCACTTTCACTACCTTTTATGAGGTAG
ATTGTGATGTCATAGATGGGGGCAGGGCTAGTCAACTTTC
TACCCACCTCCCAACCTGTGCTGAGGGAGCTCCAATCGGG
AGTGGAAGCAGTGACTCCTCCATCTGGACAGTGCTACATC
ACTCATCCAGGCAGCCAAAAACCTGATGAATGCTGTTGTC
CTCACGGTGAAAGCGTCTTATGTAGCCTCAACTAAATACC
AGAAGGTCTATGGAACAGCAGCTGTCAACTCTCCAGTTGT
GTCTTGGAAGATGAAGGCTCCTGAAAAGAAGCCCCTTGTG
AAGAGAGAAAAGCCTGAAGAATTCCAGACAAGAGTTAGAC
GGGGGTCTCAAAAGAAACACATTTCACCTGTGCAGGCTTT
AAGTGAATTCAAGGCAATGGATTCCTTCTAGGACAATAGG
CTACAAACAAGAAAGCTTTTTCTTTCCCTCCTCCCCCTTT
CTTTTTCATTTTGATTCCATTTTTTGTAAGCATACCTGCT
GACTTGTCTGCCTCTGGCATGGGGAAATTAAGAGAACAGT
GTCTGTTTGCATGTTAGACGAGATGAGATCAATGCTGCTG
GTCTATCAGTAGCCTCGGAAGGGGACAGGTGACAATTTCT
GTCCTGAGGTGGAACAGAGCTGTCCTTTGCAACATTCTCT
TAAAGTTGGGCAAAGAGTTCACACTGTGATGTTCACGGGA
GTGGGAGGGATGGGGAAAATAAACTTAACTCTACAAAAGC
AAACTCTAATGCATGCAAGAACCATTAGGTTGGCAGGTAT
ATTCATAAGTGAAAAACCTGGAAGTGTAATGGTAGAACAT
AAAACCTGTACTGCTTCTGTTTGAGTGCAAAACTGTACTA
GCCAATACGCTGAAGTGTGTGGCCCACAAATTGAAATTTT
AACCTCAATGTCCTGTATCCATGCTCTCATGTGGATTCTT
AACTGAGGAGAAACTAACTCATCCCGTCTCAAATGTTTCT
TTAATCTGCATTCTGTTCTTTCTTCCTGGTAGTGCCATTA
CTAGTGTTCCTCTTATTTTCTCCCCTCTGCTGAAGACAAT
AAATATTCCTTTGAGACCCGTGGATCCTTCTGCGGACCCT
AATGACACAAAGTGGAGCTCAACTGTCCTCCCTTCTATTT
CTTTCTTTCTAAACTTGAACTCTGACTTTGCTAGACATAG
AAGGCTCAGTGGTGGAACGTTAGCGAAATGGAGATTGACA
GTATGTGAAGGCTTAGAGGCAAATGCATAGGTGTGTAGCT
GAGAGTGCTGGTATCTAATATACCATTGTATTCACTGACA
CAAAATAAACACA

Launch BLAT in a new window