The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Tpm3
Locus ID:59069
Refseq ID:NM_022314
Gene Description:tropomyosin 3, gamma
Gene ID:G7097827
Ein:E6a-E7
Ein Seq:AAGTGTTCTGAGCTGGAGGAGGAGCTGAAGAATGTCACCA
ACAACCTCAAGTCTCTTGAGGCTCAGGCGGAGAAGACTCT
CAAAAAGAAGACAAGTATGAAGAAGAAATAAAGATTCTTA
CTGATAAACTCAAGGAG

Launch BLAT in a new window