The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Nasp
Locus ID:50927
Refseq ID:NM_016777
Gene Description:nuclear autoantigenic sperm protein (histone-binding)
Gene ID:G7074679
Ein:E6-E7
Ein Seq:AATGGAGAATGGAGTGTTGGGAAATGCCTTAGAAGGAGTG
CATGTAGAAGAGGAAGAAGGAGAAAAAACAGAAGATGAAT
CTTTGGTAGAAAATAATGATAATGTAGATAGGAAGCAAGG
GAAGAGTTGAGAGAACAGGTTTATGACGCCATGGGAGAAA
AAGAAGCCAAAAAAGCAGAAGGCAAGTCTCTGACAAAGCC
TGAAACTGATAAAGAACAGGAAAGTGAAGTGGAGAAGGGT
GGAAGAGAAGACATGGATATAAGTGAGCCTGAAGAGAAGC
TCCAGGAAACAGTTGAACCGACTTCAAAGCAGTTAACTGA
ATCCTCTGAAGAGGCAAAAGAAGCAGCAATACCAGGACTG
AATGAAGATGAGGTCGCTTCTGGGAAGACAGAGCAGGAAT
CATTGTGTACTGAGAAAGGAAAATCAATTTCAGGAGCTTA
TGTTCAAAATAAAGAATTCAGAGAAACAGTGGAGGAGGGA
GAGGAAATAATAAGCTTAGAGAAAAAGCCAAAAGAAACTT
CAGAAGATCAGCCTATCAGGGCTGCAG

Launch BLAT in a new window