The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Akap2
Locus ID:11641
Refseq ID:NM_009649
Gene Description:A kinase (PRKA) anchor protein 2
Gene ID:G7066953
Ein:E1a-E2
Ein Seq:ACACCTCTAAGTTACTGTCTTGCAAGGTGACTTCCGAGTC
CTGGAGGCCACACGGGTTAATCGGAGGAAGAGTGCTCTGG
CCTTGCGCTGGGAGGCAGGGATTTACGCTAACCAGGAAGA
GGAGGACAACGAATAAACTGCCTTCAGCCCAGGAAACTTC
TCTGCTGAAGGAATTTCTGCAGAGAAACCAGGAAATTATT
GAATCAGAAGCATTTTAATAGACTACTTATTAAAGTGCAT
ACAAACTCAACAACCCTCATGTAGACCAGAAGCTGCAATA
CACCATGATAAAAAAACAAAAAACAAAATAAAAACAAAAA
AACAAAGAAGCAAAGCGAAGCAAACAGGATGTTCACCCAT
CAAACTGAGACCAGGGGCAGAAGAGAAAGGATATCTTTGT
GACTCAAAGAAGCCCCTGGCTTTGGACTATTCCACAACTG
ATCCAAAGGGACACAGATGTGACAAAGGAGTCAATATAGT
TGCTGCAGGCAGAACTGAAGGCAGCCTTGGATGGGTGTTG
CAGAGGAGCAGGCAGTGACATGGCCATTCCAAG

Launch BLAT in a new window