The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Ntng1
Locus ID:80883
Refseq ID:NM_030699
Gene Description:netrin G1
Gene ID:G7055024
Eex:E5a-E8
Eex Seq:CTCCTCCAAAGTTTAATAGGATATGGCCGAATATTTCTTC
CCTTGAGGTTTCTAACCCAAAACAACTAATGTCTGCGACA
ATGAGCTCCTGCACTGCCAGAATGGAGGGACCTGCCAGAA
CAATGTGCGCTGCGCGTGCCCAGACGCCTACACCGGCATC
CTCTGTGAGAAGCTACGGTGCGAAGAGGCGGGCAGCTGTG
GCTCCGAATCCGGCCAGGGAGCACCCCCGCGGGGCTCCCC
AGCACTGCTGCTGCTGACCATGCTGCTGGGGACTGCCGGT
CCCCTGGTGTTCTAGGGGTCACACCCAGCCCTCCGACAGG
CCTGTGCTGTGGGGAAGCAAACACAACCCAAGCGATTGCC
ACTGACATAGAAAACACGCACACCCACTCCAACACAGTGT
ATAAAAGAAGAGGGCCTAACTGAACTAAGCCATATCTCTC
AGAACCGGACAGCACATCGCACATCGGAGTTGAGACTGTT
CATCATTGACTCCAGAGGAATTGGCAGCTGTTGCTATTCT
CACTGCAAATCTCATTGCCAGCTGCAGAGCTGATTGCGGA
TTGGAAAGGCTGTGAGAGCGCCCCCAAGAGGAAAGACGGA
AAACAAACTGATCAACCAACCTAAAAACATTCGCTACTCT
ACCGTGGTGCACCCTAGTACCGCTCTGCTCAGTGTGTGGG
CCAACCAAATAAAAGCATTCTTCGCTGTCAGGTGCATTGT
GGGTATAAGGAAATCTGTTACAAGCTGCCATATTGGCCTG
CTTCAGTCCCCCCGACCCCCAAATCCCTTCCAACCTGTGC
TTTAGTGAACGTTGCTCTGTAACCCTTGTTGGTTGAAAGA
TTTCTTTGTCTGATGTTAGTGATACACACGTGTAACAGCC
CCCTCCAAAGCGCAAGCCAGTCATACCCCTGTATATTTTA
GCAGCACTGCGGTCCCAGTGCCAGCTCACGTCCACTTCAC
AAGAGTGGTTAGAGGAAAAGAGAAAGTGTATCTATCCTTT
TGTATTCAAATGAAGTTATTTTTCTTGAAATAATGTAATA
TGTAGATTTTTTGTATTATTGCCAATTTATGTTACCAGAC
AATCTGTTAATGTATCTAATTCGAATCAGCAAAGACTGAC
TGATGTTTGAGTTTTTGGTCCTCTTTGGTTTTGTTTCGTT
TCGTCATGCAGAGATTTCTCTGTAAGGGCAACGAGCGTGC
TGGCATCAAAGAATATCGGTTTACATATAGCAAGTGTAAT
AAGATTCCACCAAAGGACATTTTAAATGTTTTTTCTTGTT
GCTTTAACACTGGAAGATTTAAAGAATAAAAATTCCTGCA
GAAATGTTATCAGGAAATTGTATGGCCGTTTCTTAAGACG
AAAGGAGCAACCACCCAGCAGTTTCCCAGTCACGTCACTG
ATTTTTGTGTGGACTGAACACAGTCAGCTGACAACTTTAA
TAACCAGGAAGACGGATTGATGGTCACTAGCTTGGACAAC
GTCTGCAAAATATGAGACTATTTTCCACCTGGGAAAAAAT
TATAACCACAAAAACAGAGAGAAAGAAATATCTAAGTGAT
TGCCAAGATTATGCCAAAGCCTGTTGGCAGAGCACTAAGA
GACTTTTATTTTTAAGTCATGCTATTTTCACAGATTTATG
GTGATCATGTGACTCTAGGGATGCCGATCTATGTATCCTT
CCAAATACAGTGTTTACATGGAGTATCATAAGAGGCCACC
TGGGGAACCAGGACAGCAGCAGGGAAATTGAGTGATTAGC
AATTTGACTTTGAATATATTCTAAGTATTTAAATGAAATA
TCAAAATATACAGCAGCAAGTAGACATAACTGCTGTTCCT
GAAAATAAAGTCTGTTT

Launch BLAT in a new window