The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Epb4.1l3
Locus ID:13823
Refseq ID:NM_013813
Gene Description:erythrocyte protein band 4.1-like 3
Gene ID:G7003427
Ein:E21-E22
Ein Seq:CGCTGGCTCAGGCAATTAAAGAGGCCAAAGAGCAGCACCC
AGACATGTCAGTGACCAAAGTAGTAGTCCATAAAGAGACA
GAAATCACACCAGAGGACGGAGAGGATTGACCACAGAATA
ACTCAACCTGCACATGAACCCAGTCATGTGAACTGTTAGG
AAAACCGGAGCCTACATGGAATTCCCTCTTCTAACCCAAC
TGACTTCTATCCGTCCGTGGAAAATTCTGATCCGGGAGAG
CCGACCTTGACCATTGGATGAAAGACCCTGGCAGAGAGAT
CTTCCCCGAATAAAGCAATCCAAATCAGCATCACTAAACC
GATACTGCATGAAGCAACGATTAAAAAAGAAAATCACAAA
AACAGTAAAACTTTTAATTTTCACCAAAATGTCTCCTTTT
TCAACTCTCCCTGCACGTTCATAACCAACAATGTAAACTG
TGATCTCAAGTAACCCATCGACAGCTCATGCCTTTCATAG
TTTATTATTAAAGTCTCAACTGGACTACAGTTTCATAGGT
GACAAATTCTCTGTTTACAGTAAACGGTAACCACCCTATA
ATGCTATCAGCCGTCTAGGTCCGGTGTGTCAGATTTACCC
CAGATTAGATGTGCCAATAACCAACCTTATTCAGTAAACC
ACTTGAATCTTGTCCTTGTCTAATCTGGTTTTGTTCTCCT
CAACCACAAGCAGTAACACTCTCTGACCCTCTAGAACTAT
TTAACGCTTACAATCTTGCTTTATGTCTCTCCTTTGTTAT
AACGTAGCACTGGTTTTAGCTTACACTGAGGTAATTTCTT
CCTCCTCACTTGCTCTGGTCTCCATTCAAATCCAGAAAGA
TTCCCGAAATTACCTAAGCAAACTCTCAATATGTAAATGA
ATCATTGTTTGGGGAAAAATATGTATTTTTTGGTTAACAA
TATTATGAAAATTCACTCCAGGGAATTTTCTACTTACTTT
TGCTTTCTGTTTTTTTTTTTTTTCCTTTTTCCTTGTATTC
TTTTCATTGATTTTTTTTCTTCTTTTACTTGAACAAAATA
AGGTGTTTTATTTACAAATCTGGTCCATATTTACAATCTA
GTTCAGAGCCAAGCCTTAAATTGTACAGAATTTCCACTGT
AATTAAAATATTTAGTGTTTAGTTATAAATAGCCTCCAGA
AAGATATATTCTCCACTACACTGTCAACTGTGTCACAGCC
CGTCGTGAATGATGTCACCGCATCTCGAAATAAAACTGGC
AAAT

Launch BLAT in a new window