The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Rims2
Locus ID:116838
Refseq ID:NM_053271
Gene Description:regulating synaptic membrane exocytosis 2
Gene ID:G6960142
Eex:E6-E7
Eex Seq:AGCAGAGATGAATATGAAAGACAAAGGAGAGAGGAGGAAT
ACCAGGCACGCTACAGAAGTGATCCAAATCTGGCCCGGTA
TCCCGTAAAGCCACAACCCTACGAAGAACAAATGCGCATC
CACGCTGAGGTGTCCAGGGCACGACATGAGAGAAGGCACA
GTGATGTTTCTTTGGCAAACGCTGAACTAGAAGATTCCAG
GATTTCTCTGCTAAGGATGGATAGACCATCAAGGCAAAGA
TCTGTATCTGAACGTAGAGCTGCAATGGAAAACCAACGAT
CGTATTCAATGGAAAGAACTCGAGAGGCTCAGGGACAAAG
TTCTTATCCACAAAGGACCTCAAATCATAGTCCTCCCACC
CCTCGGCGGAGCCCTATACCGCTTGATAGACCAGACATGA
GGCGCGCTGACTCCCTACGGAAACAGCACCACTTAGATCC
CAGCTCTGCTGTGAGGAAAACGAAGCGAGAAAAAATGGAA
ACCATGTTAAGGAATGATTCTTTGAGTTCAGACCAGTCCG
AGTCAGTGAGGCCGCCCCCACCAAGGCCTCATAAATCCAA
GAAAGGAGGTAAAATGCGCCAGGTTTCACTGAGCAGCTCG
GAGGAGGAGCTGGCATCCACACCTGAGTATACAAGCTGTG
ATGATGTGGAGCTGGAAAGCGAGAGTGTGAGTGAGAAAGG
GACAGTCAAAAGGGAAAAAGAAAAACTAGTGAGCAGGGAG
TTTTGTCGGATTCTAACACCAGGTCTGAGAGACAAAAGAA
AAGGATGTACTATGGTGGCCACTCTTTGGAAGAGGATTTG
GAATGGTCTGAGCCTCAGATTAAGGACTCTGGGGTAGATA
CCTGTAGTAGCACAACCCTTAACGAGGAGCATAGCCATAG
TGATAAG

Launch BLAT in a new window