The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Srr
Locus ID:27364
Refseq ID:NM_013761
Gene Description:serine racemase
Gene ID:G6920907
Ein:E2-E3
Ein Seq:TATTTCCTAAATGACCTTACACCCTTTGCCACACTGGTCC
TGGGCCAAGATGGGCCAATCAAAGTCCTTACCCAGAATTT
TTTGAACTGAAATTGAGAGAGAATCCCTCTTCAGTATGGA
AGCCATAAAATGTAAAACACAGGAGCTGTCAGCAGCCATG
TGTCCTGCAGTACGGAGCCAGCTGGTCTGCTGTGAGAAGG
AAGCCGCCGTGCCAGAGGCAGCAGAAACCATGTGTGCTCA
GTACTGCATCTCCTTTGCTGATGTTGAAAAAGCTCATATC
AACATTCAAGACTCTATCCACCTCACCCCAGTGCTAACAA
GCTCCATTTTGAATCAAATAGCAGGGCGCAATCTTTTCTT
CAAATGTGAGCTCTTCCAGAAAACTGGGTCTTTTAA

Launch BLAT in a new window