The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Rtn4
Locus ID:68585
Refseq ID:NM_194051
Gene Description:reticulon 4
Gene ID:G6860927
Eex:E3-E4
Eex Seq:ATCTAATGAAATTCCAACATTGACCAAAAAGGAGACAATT
TCTTTGCAAATGGAAGAGTTTAATACTGCAATTTATTCCA
ATGATGACTTACTTTCTTCTAAGGAAGACAAAATGAAAGA
AAGTGAAACATTTTCCGATTCATCTCCCATTGAGATAATA
GATGAGTTTCCCACATTTGTCAGTGCTAAAGATGATTCTC
CTAAGGAGTACACTGACCTAGAAGTATCCAACAAAAGTGA
AATTGCTAATGTCCAGAGCGGGGCCAATTCGTTGCCTTGC
TCAGAATTGCCCTGTGACCTTTCTTTCAAGAATACATATC
CTAAAGATGAAGCACATGTCTCAGATGAATTCTCCAAAAG
TAGGTCCAGTGTATCTAAGGTGCCCTTATTGCTTCCAAAT
GTTTCTGCTTTGGAATCTCAAATAGAAATGGGCAACATAG
TTAAACCCAAAGTACTTACGAAAGAAGCAGAGGAAAAACT
TCCTTCTGATACAGAGAAAGAGGACAGATCCCTGACAGCT
GTATTGTCAGCAGAGCTGAATAAAACTTCAGTGTTGACCT
CCTGTACTGGAGAGACATTAAGAAGACTGGAGTGGTGTTT
GGTGCCAGCTTATTCCTGCTGCTGTCTCTGACAGTGTTCA
GCATTGTCAGTGTAACGGCCTACATTGCCTTGGCCCTGCT
CTCTGTGACTATCAGCTTTAGGATATATAAGGGTGTGATC
CAAGCTATCCAGAAATCAGATGAAGGCCACCCATTCAG

Launch BLAT in a new window