The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:C79407
Locus ID:217653
Refseq ID:NM_172578
Gene Description:expressed sequence C79407
Gene ID:G6827779
Ein:E2
Ein Seq:GTTTCTCTGGACTCCTTCTGAAGTTCTGTCTGAAATTTTG
TGTTGAATGAATTTTCTATAAAAAGAATTTTGTTGCCACT
CTCCTATCAAGATGATTGTAACACCTTTGAAGCATTCAGG
AATTCATTTGTCTTCTGGAACATTGCAAAGAAGAAATATG
CCTCTAGATGCAGTCTTTATTGACAGCATCCCTTCAGGCA
CACTCACTCCTTTGAAAGATTTGGTAAAATATCAGAAGTC
CTCTCTAAAAGTTAATGGTCATAAAAAGAATCAGTTATTA
GAAATAAGAACTTCTAACAATAAAGATCTATTTCAATCCA
CCATGTTATCAGAGGCTACCCTTCCAAACAGCTCTCTTGA
TATCAGTGTTATAAAGCCCAGCATGGATAGATTAAGAAAT
GAAATGATTTATGAATCACCAGGTAAAATCTTTCAAAGAA
TGAAAGCAAAAGTACAGCGTGACAAACAAGAACAACTGAC
AAGGAGCAGTAGCATGTTGGGATCACCACAGGGTGAACAC
ACCAAAGACTTTCCTCCTAACACGGATAAGAAAGCTCAGT
TGCAACAAACCTATATCTGTGAGGAAAAACAAACGTCGGT
CCAATCCAATGACCC

Launch BLAT in a new window