The Rockefeller University
Laboratory of Molecular Neuro-Oncology

RU Home  >  Research  >  Laboratory of Molecular Neuro-Oncology  >  Nova-Dependent Regulation of Brain-Specific Splicing
Exon Sequence
Gene symbol:Gls
Locus ID:14660
Refseq ID:
Gene Description:glutaminase
Gene ID:G6850160
Eex:Ea26-Ea28
Eex Seq:GATCTTGTTTCTCTGTGTAACTTCCATAACTATGATAATT
TGAGACACTTTGCAAAAAAACTTGATCCTCGGAGAGAAGG
AGGTGATCAAAGGTGAAGTCGGTGATAAACCTTCTGTTTG
CCGCATACACTGGAGATGTGTCTGCCCTCCGAA

Launch BLAT in a new window